ul. Piasta 30
05-822 Milanówek
tel. 22 724 97 48
wtzmilanowek@ksnaw.pl
 

KRS 0000 21 55 85
Regon: 011122045-00032

Bank Pekao SA /O Grodzisk Maz.
38 1240 6348 1111 0000 5124 2028