ul. Piasta 30
05-822 Milanówek
tel. 22 724 97 48
wtzmilanowek@ksnaw.pl
 

KRS 0000215585
Regon: 011122045-00032

Bank Pekao SA /O Grodzisk Maz.
38 1240 6348 1111 0000 5124 2028

Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym
KSN AW
w Milanówku

Rozwijamy umiejętności życia codziennego

Przygotowujemy do Życia w środowisku społecznym


Rękodzieło
Nasze prace które możesz mieć w domu

Zapraszamy do
wspierania

Współpracujemy z placówkami służby zdrowia i opieki społecznej

prowadzimy Indywidualny program rehabilitacji


Galeria
Zajęciowa

Zapraszamy do nas!

WSPIERAMY PSYCHOLOGICZNIE

PROWADZIMY rehabilitacje społeczną i zawodową

szerzymy idee integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi

Uczestniczymy w licznych aukcjach, kiermaszach, wystawach, wycieczkach

imprez kulturalno– rozrywkowE, rekreacyjNE i sportowE


Siedziba
Zarządu Głównego

ul. Deotymy 41
Warszawa

Warsztat Terapii Zajęciowej Milanówek

ul. Piasta 30
 Milanówek

ul. Piasta 30
05-822 Milanówek
tel. 22 724 97 48
 

KRS 0000215585
Regon: 011122045-00032

Bank Pekao SA /O Grodzisk Maz.
38 1240 6348 1111 0000 5124 2028

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

ul. Ptasia 5
Milanówek

prowadzimy działalność
charytatywno - opiekuńczĄ

pogłębiamy formacje religijne

WSPIERAJĄ NAS

DZIĘKUJEMY