strona główna


Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nasz kolega i przyjaciel Mariusz


KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK,
 KTÓRY ZAWIERA WSPOMNIENIA ZWIĄZANE Z MARIUSZEM
https://fb.watch/cugr_gFk7j/
11 kwietnia 2022 r. przypada druga rocznica śmierci księdza Stanisława Jurczuka założyciela i prezesa KSNAW duszpasterza osób niepełnosprawnych.
Dziękujemy Panu Bogu za posługę kapłańską ks. Stanisława i oddanie osobom z niepełnosprawnościami. To Im poświęcił swoje życie duchowe. Był dla Nich ukochanym Ojcem.
PROGRAM OBCHODÓW II ROCZNICY KSIĘDZA STANISŁAWA JURCZUKA

 Msza św. w kaplicy DPS KSN AW w Brwinowie dla mieszkańców i pracowników Domu – godz. 9.00;
 Koncert w wykonaniu mieszkańca Domu w Brwinowie, Dominika Strzelca przy akompaniamencie Michała Wojciechowskiego - godz. 10.00;
 Msza św. w kaplicy DR-O KSN AW w Milanówku dla mieszkańców i pracowników Domu oraz delegacji z placówek KSNAW – godz. 11.30;
 Posadzenie drzewa w ogrodzie DR-O ku pamięci ks. Stanisława – godz. 12.30;
 Uroczyste złożenie kwiatów na grobie ks. Stanisława – godz. 13.30;
 Poczęstunek w ogrodzie DR-O w Milanówku;
 Msza św. w kościele św. Jadwigi w Milanówku – godz. 18.00;
 Konkurs plastyczny dla stowarzyszeniowych placówek.


ROZLICZ SIĘ BEZPŁATNIE ONLINE I PODARUJ 1% PODATKU NA KSN AW
 PO PRZEZ PONIŻSZY LINK:

https://www.e-pity.pl/pity-2021/akcja-e-life-jeden-procent-2022-KRS-0000215585--32372

Drodzy Państwo, 
przeżywamy, jak pewnie wszyscy, wojnę na Ukrainie. Chcemy jako Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej włączyć się w pomoc dla Ukrainy, dla uchodźców. 
Od pierwszego dnia wojny modlimy się o pokój na Ukrainie. Modlitwa ma głęboki sens, jest realną pomocą – przekazano nam smsa z Ukrainy od walczących tam ludzi, którzy proszą żebyśmy nie ustawali w modlitwie, dziękują za nią i piszą, że jest dla nich wsparciem i czują tę pomoc często wręcz namacalnie, bo kule ich omijają, bo wiedzą jak działać. Modlitwa nic nie kosztuje, modlić można się zawsze, w każdym miejscu, w każdej chwili.

Chcielibyśmy też  w geście solidarności okazać pomoc materialną.

• Pomoc materialna realizowana przez KSNAW

a) przygotowanie bazy lokalowej w palcówkach dziennego pobytu na ewentualne przyjęcia uchodźców  z Ukrainy w szczególności z niepełnoprawnością.
b) przekształcenie Galerii przy Rynku w Górze Kalwarii na tymczasowe mieszkanie dla 10 osób z  Ukrainy w tym osób z niepełnoprawnością.

• Pomoc materialna świadczona przez ośrodki KSNAW
a) Przekazanie łóżek i materacy dla osób z Ukrainy.
b) Przekazanie innych mebli (w tym szafek, krzeseł, stołów) dla osób z Polski, które przyjęły uchodźców  z Ukrainy i przekazane bezpośrednio rodzinom z Ukrainy zamieszkujących na terenie Polski.
c) Przekazanie wózków inwalidzkich dla osób z Ukrainy.
d) Zbiórki darów dla osób z Ukrainy realizowane cały czas w ośrodkach KSNAW.

• Przewóz osób z Ukrainy specjalistycznymi samochodami po godzinach pracy ośrodków KSNAW.

• Przygotowanie ośrodków do realizacji zajęć terapeutycznych na rzecz osób z niepełnoprawnością z Ukrainy.
a) Przygotowanie ośrodków na prowadzenie przez doświadczoną kadrę placówek dziennego pobytu  tematycznych zajęć dla osób z niepełnoprawnością z Ukrainy.
b) Pomoc osób z niepełnosprawnościami i kadry instruktorskiej z ośrodków KSNAW w punktach selekcji  darów dla osób z Ukrainy.
c) Rozpoczęcie z dniem 05.03.2022 darmowych zajęć z hipoterapii w naszym ośrodku w Brwinowie dla  dzieci z Ukrainy.
Wkrótce uruchomimy dwie zbiórki środków  na rzecz wsparcia działań KSNAW świadczonych dla  uchodźców z Ukrainy.

• Zbiórka środków na wsparcie transportu osób z niepełnosprawnością realizowanego specjalistycznymi samochodami KSNAW na rzecz uchodźców z Ukrainy.

• Zbiórka środków na dokończenie rozbudowy DPS w Brwinów, gdzie planowanych jest 21 pokoi dla osób z niepełnoprawnościami i dodatkowe pomieszczenia terapeutyczne – część pokoi będzie można przeznaczyć na potrzeby osób z niepełnoprawnością z Ukrainy.

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej utworzyło specjalny rachunek bankowy w celu zbiórki pieniędzy na pomoc uchodźcom
48 1050 1012 1000 0090 8102 6735
2020-04-09 22:31:39